Monthly Archives: april 2012

En forelesers drømmeøkt!

Standard

Mine flotte Susan-studenter!

I dag hadde jeg drømmeøkten! Av 300 studenter klarte jeg å tiltekke 40 Susan-studenter (se tidligere innlegg om Robert og Susan-studentene). For de som ikke vet hva en Susan-student er så er det den studenten foreleseren ettertrakter. Det er studenten som vet hva hun/han vil, som er indre motivert, som driver seg selv, som alltid stiller forberedt til forelesningene, som resonnerer og reflekterer over det meste. Kort fortalt er Susan-studenten den ”perfekte” studenten. Det er denne studenten vi forelesere elsker å jobbe med!

Men nok om det!

Til økten i dag, hadde jeg laget et opplegg som tiltrakk nettopp disse super-studentene! For noen uker siden ga jeg nemlig hele klassen en frivillig oppgave som de skulle levere elektronisk. Av 300 stk. valgte 40 stk å levere. Det var selvfølgelig Susan-studentene som leverte. Uten unntak. Robert-studentene ”couldn` t care less”, oppgave var jo frivillig, og ingen Robert-studenter gjør noe utenom det som er absolutt nødvendig!

Uansett, 40 hyper-motiverte studenter ankom auditoriet i dag. Svært forberedt til både å presentere og diskutere de innleverte oppgavene. Og FOR en diskusjon! Her var det stor takhøyde. Alle ville hverandre vel, og kom med konstruktive påstander og argumenter! Det ble uenigheter. Det ble engasjement. Det bygget seg opp. Det ble en kjempe-diskusjon! En diskusjon som var gull verdt. Både for studenten og meg som foreleser!

Så takk, kjære Susan- studenter! Dere oppfylte en forelesers drømmeøkt!

Spesielt interesserte…. og lett motvillig oppstilt….

Advertisements

Rollespill!

Standard

Tildeling av roller! Kaos!I dag hadde vi rollespill i forelesningen. Vi er ca. 150 i klassen og alle deltok. Jeg delte opp i grupper på to og to. Deretter fikk de innbyrdes i gruppen hver sin rolle: den ene fikk rollen som selger (markedsfører) den andre fikk rollen som kjøper (forbruker). Så fikk de tildelt et ark hver, men ulik informasjon avhengig hvilken rolle de spilte. Hva solgte selger? Jo tre ulike weekend-turer. En shoppingtur til London, en sykkeltur til Toscana og en fotballtur til Liverpool.

Så begynte rollespillet: hver gruppe gikk sammen for å diskutere og forhandle. Målet var å få til et salg/kjøp. Forhandlingene foregikk i hele 15 minutter. Deretter oppgav de til meg hvilken tur som ble solgt/kjøpt, slik at jeg fikk registrert dette og laget et diagram over det totale salget.

Etter rollespillet, var det tid for refleksjon og diskusjon. På projektoren viste jeg de mest sentrale modellene fra pensumboken, som vi brukte aktivt i diskusjonen. Fordi vi alle nettopp hadde vært i samme forhandlingssituasjon, ble det nå enklere å bruke teoriene og forstå hvordan disse kunne  brukes til å forklare den beslutningsprosessen de hadde vært i gjennom i rollespillet.

Hva var så hensikten med dette rollespillet? For det første fikk jeg synkronisert klassen,- nå var vi alle i samme situasjon. For det andre erfarte studentene både hvilke utfordringer en selger står overfor når han skal selge, og ikke minst hvor vanskelig det til tider er for en forbruker å ta en beslutning (noe som er kjernen i faget Forbrukeratferd). For det tredje fikk jeg involvert studentene både mentalt og fysisk. De satte pris på en forelesning utenom det vanlige. Til slutt skal det også sies at de syntes det var, som nevnt tidligere, enklere å forstå bruken av de ulike teoriene.

Så rollespill er undervurdert! Det funker! Også i store klasser!
Takk til alle mine studenter som var så engasjerte! Er det rart jeg elsker jobben min?!