Monthly Archives: november 2014

Trender og Blended learning

Standard

Siden jeg er litt over middels opptatt av formidling, så er det ikke så rart at jeg til stadighet funderer over ulike læringsmetoder. Hva virker og hva virker ikke? Og hvorfor virker de? Selv eksperimenterer jeg med ulike pedagogiske verktøy og prøver de ut på studentene for å finne ut av hvilke aktiviteter og metoder som gir best læringsutbytte. Dette har jeg holdt på med i mange år, og har til nå landet på at variasjon og en pen mix av ulike aktiviteter fører til en positiv læringsprosess.

Vi lever i år 2014 og nye trender har oppstått (i hvert fall siden jeg var student). Trender er noe vi må forholde oss til og som helt klart kan gi oss mange muligheter innen høyere utdanning.  Jeg vil nevne noen trender som jeg mener har innvirkning på min rolle som foreleser. Disse er at studentene:

  • lever i en mobil verden og har stor tilgang til mobile enheter
  • ønsker stor fleksibilitet
  • etterlyser personalisering
  • liker å «game»
  • blir motivert av sosial nettverk
  • i større omfang enn før velger digital utdanning
  • m.m

Som foreleser bør jeg ta hensyn til disse trendene når jeg skal planlegge forelesningene. Trendene kommer nemlig til å være der en tid fremover. Helt til andre trender ovetar. De går nemlig ikke over på dagen.  Derfor ser jeg det lurt i å tilpasse mine læringsaktiviteter ut i fra dagens trender. Da tror jeg at budskapet enklere vil nå frem til studentene og jeg er sikker på at studentene synes faget føles mer relevant.

Ninas verktøykasse

Hvis jeg tar frem min pedagogiske verktøykasse og mixer verktøyene sammen slik at de er tilpasset læringsmålene, er jeg nok en gang inne på begrepet Blended Learning. Mange tror at Blended Learning handler om å trekke inn nye digitale verktøy. Men i bunn og grunn handler det bare om å krydre den tradisjonelle klasseromsundervisningen med ekstra gode og spennende ingredienser, uavhengig om dette er digitalt eller ikke. Jeg støtter derfor utsagnet:

“Blended learning is more than electronic textbooks and productivity tools. It means investing or adopting new learning environments that work better for students and teachers.” (kilde: Edudemic.com)

Helt sikkert er det i hvert fall at det er greit å følge med i tiden. Både for min egen del og for studentene som faktisk er vår fremtid!

Advertisements

Blended learning, e-læring, flipped-classroom – hva er alt dette?

Standard

Mange fine ord innen læring har dukket opp de siste årene. E-læring, flipped-classroom og Blended learning er bare noen. Men hva betyr alt dette egentlig? Er dette noe nytt eller har dette eksistert i årevis uten at vi har satt ord på det før? Det er jo mye snakk om å bruke mer teknologi i undervisningen. Er det dette som er Blended learning, mon tro? Hvis så, hva mener vi da med å benytte teknologi? Er det Kahoot? Instagram? Padlet? Facebook? Eller…??

Hmm. Dette måtte jeg finne mer ut av og et lite kurs i regi av BI LearningLab om Blended learning er nå unnagjort. Så nå sitter jeg igjen med mange tanker som jeg skal prøve å sortere.

I mitt hode betyr Blended learning at man blander den tradisjonelle klasseromsundervisningen med andre ulike læringsmetoder. Teknologi behøver nødvendigvis ikke være en del av Blended learning, men det gir meg mange nye muligheter. Bruken av teknologi i undervisningen gir tidsbesparelser, mer fleksibilitet og muligheter til større variasjon. I tillegg gir teknologien en mulighet for meg som foreleser til å møte studentene online. På nettet. På deres egen arena. Det er nemlig «der ute» jeg møter dem!

Blender

Å mikse teknologi og aktiviteter med den vanlige forelesningen, gir meg mange muligheter. Jeg har flere metoder som jeg kan benytte for å nå frem med mitt budskap. Og det gjør undervisningen mer variert.  Men jeg må hele tiden passe på balansen mellom «kost & nytte», både mht til meg selv og for studentene. Hvilke fordeler gir blended learning meg? Og hvilke fordeler gir det studentene? Kan det være noen aktiviteter som trigger studentenes interesse og nysjerrighet til å ville lære mer? Kan Blended learning bidra til at studenten blir mer motivert? Dette må jeg finne mer ut av, kjenner jeg.

Å benytte teknologi i læringsprosessen, gir meg også muligheten til å være synkronisert sammen med studentene. På nett. Utenom forelesningene. Kult! Her har jeg mye å hente. Dette skal jeg utforske mer.

Foreløpig konkluderer jeg med at Blended learning er noe de fleste av oss har benyttet i mange år allerede. Men pga ny teknologi, har fokuset blitt større. Og det liker jeg. Jeg har alltids godt av å lære noe nytt og se nye muligheter som kanskje gagner studentenes læringsutbytte. Jeg må jo følge med i tiden. Jeg,- aller mest 🙂

Jeg skal uansett prøve.