Monthly Archives: juni 2015

Gi studentene nye roller! Oppnå stort engasjement!

Standard

Forrige semester testet jeg ut hvilken effekt det hadde på læringen og aktivitetsnivået i en online-klasse med 300 studenter ved å omdefinere studentenes rolle. Jeg redesignet kurset (Markedsføringsledelse) hva gjaldt det pedagogiske, ved å gi studentene ansvar for egen læring. Jeg brukte Facebook som læringsplattform. Jeg ga studentene frivillige oppgaver og de delte sine bidrag på Facebook. Jeg ønsket at de delte, informerte og kommenterte hverandres arbeid. Jeg var nådeløs med oppgavemengden jeg ga dem. Hver uke, og noen ganger flere ganger i uken, måtte de levere noe og deretter dele med de andre. Jeg ga dem klare premisser: de skulle ta over deler av min rolle. I stedet for at jeg skulle kommentere og svare på alle deres innlegg og bidrag, skulle de lære av hverandre. De skulle hjelpe og veilede hverandre. De skulle motivere og inspirere hverandre. De skulle kommentere hverandres bidrag og de skulle produsere faglig innhold til kurset som de delte med hverandre. Kort og godt: studentene fikk nye roller.

Studentenes nye roller

Jeg utviklet et pedagogisk program der studentene brukte digitale verktøy som Padlet, Instagram, polling og Kahoot. På slutten av semesteret, etter å ha fullført min nye læringsmetode, definert jeg følgende funn:

  • Studentenes medvirkning til kurset ble sterkere, og de nådde et høyt aktivitetsnivå gjennom hele semesteret.
  • De fleste studentene endret sin studentrolle, og de tok ansvar for egen læring, fra å være passive studenter til å bli aktive bidragsytere – ved å dele meninger og erfaringer og kommentere andres innlegg.
  • Studentene viste seg å være svært effektive læringspartnere for hverandre 🙂
  • Noen studenter mer eller mindre tok over min rolle som lærer. De ga tilbakemelding til de andre studentene, de delte fagstoff, og de guidet dem og delte sin kunnskap med de andre medstudentene. Dette ga meg, som foreleser, en mulighet til å bruke min tid mer effektivt og fokusere mer på å gi tilbakemelding til studentene på individnivå.
  • Siden studentene bidro til å produsere faglig innhold til kurset, følte de et sterkere eierskap til faget, noe som resulterte i en bedre mestringsfølelse.
  • Å administrere og motivere en stor gruppe på 300 nett-studenter, fungerte svært godt ved å utnytte funksjonene som Facebook tilbyr.
  • Den innadvendte og sjenerte studenten ble mer synlig. Tross den store klassen fikk de fikk mulighet til å «skinne»!

Så,- ønsker du å bli mer effektiv som pedagog og samtidig øke engasjementet til studentene? Gi studentene nye roller! De vil garantert like det! Ansvar for egen læring … vi spøker ikke med det 🙂

Advertisements