Category Archives: arbeidsglede

Nye læringsformer – mer glede. Mer læring!

Standard

Blended Learning, heter det så flottanes! Men det er ikke noe nytt, vettu! Ei heller er det rocket science! Dette har vi jo holdt på med lenge. I mange år, faktisk! Så hvorfor har dette buzz-ordet blitt så hot?

Jeg hører begrepet «blended learning» hver dag. Alle snakker jo om det. Så da tenkte jeg at jeg også kan snakke litt om det. Blended learning betyr bare å variere ulike pedagogiske læringsverktøy og kanaler for å øke studentengasjementet. De fleste av oss har gjort det i mange år, men i den senere tid har ny teknologi gitt oss flere muligheter til å variere i mye større grad. Teknologien gir oss en glitrende anledning til å benytte nye kanaler. Studentene våre vokser opp i et samfunn der alle kanaler finnes og de «shopper» hele tiden. De er så heldige å få lov til å plukke fra ulike kanaler. Når som helst. Og hvor som helst.

I mitt fag «Forbrukeratferd», som jeg undervise i på BI, øker jeg læringsutbyttet og studentengasjementet ytterligere ved å tilby studentene et mer tilpasset læringsprogram. De skal tilegne seg kunnskap i ulike kanaler og former. Og de skal kunne shoppe og velge selv, hva de vil og når de vil.

blended learningLæringsmålene er de samme, og eksamen er den samme. Men læringsprosessen er endret. Og studentene er i sentrum. Ikke pensumboken. Men studentene! Og så skreddersyr jeg et læringsprogram som skal nå alle studentene uavhengig hvilket nivå de er på. Vekk med den tradisjonelle forelesningen der studenten bare er en liten brikke i den store salen. Nå er det studentene som er i fokus. Det de som skal bidra. Lese. Presentere. Dele. Erfare. Prestere. Reflektere. Og gi faget innhold.

Jeg legger tilrette, mens de gjør jobben. Så nå prekær vi læring! I stor grad!

Jeg vet dette gir masse glede. Glede over å lære! Både for meg og for studentene! 🙂

Advertisements

Arbeidsglede

Standard

 

Jeg er opptatt av glede! Glede på jobben. Glede på BI. Glede hjemme. Glede generelt! 🙂

Som alle andre mennesker blir jeg også drevet av glede. Men gleden har en motsats. Nemlig frykten. Frykten for å ikke lykkes. En frykt som vi forelesere og lærere alltid vil kjenne på. Innimellom. Vi er nemlig ekstremt eksponert. Det er lite jeg kan skjule for studentene der jeg står og blomstrer. Studentene ser alt. Og det kan til tider få meg usikker og skape frykt. Frykten for å ikke bli likt. Frykten for å miste status. Frykten for å bli avslørt. Føle seg som en bløff. Tenk om jeg mislykkes?ego diskuterer m stud

Men frykten og det å grue seg er, paradoksalt nok, også en stor drivkraft. En drivkraft til å glede seg. Å starte en forelesning med usikkerhet og frykt, ender ofte opp med å føle glede. Det å grue seg er derfor en drivkraft som får meg til å skjerpe meg. Forberede meg litt mer. Lese meg ytterligere opp faglig. Planlegge ekstra nøye. Så det å grue seg er bra, det. For det gir arbeidsglede!

Men hva er arbeidsglede? Når oppstår arbeidsglede for meg? Nina Ronæs. Jeg synes det er litt vanskelig å definere arbeidsglede. Men en nyttig øvelse for meg er å reflektere over hva glede faktisk er for meg. I dag har jeg hatt stor fornøyelse av å sparre og reflektere med min «coach» Terje Lindberg om nettopp dette begrepet «arbeidsglede». Og jeg har forsøkt å lage en liste over hva som gir meg arbeidsglede. Arbeidsglede for meg er:

 • Å møte og snakke med studenter og kollegaer. Folk interesserer meg nemlig. Folk. Veldig. For jeg er nysgjerrig på andre og ønsker å vite hvem de er. Det er så mye som bor i et hvert menneske. Masse glede!
 • Andres reaksjon og respons på min atferd og meg som person, er også svært interessant. Og det gir glede. I tillegg lærer jeg mye om meg selv. Og det skal man ikke undervurdere.
 • Sårbarhet. Det gir en form for arbeidsglede. Når jeg tør å vise «skyggen» min for andre og bevege meg utenfor min egen komfort-zone. Det er fryktelig. Spennende. Og nervepirrende. Men gir masse glede.
 • Når risikoen er stor for å mislykkes, blir jeg skeptisk til meg selv, noe som betyr at jeg må skjerpe meg. Lykkes jeg, derimot, tross stor risiko, er gleden stor!
 • Å eksperimentere som et resultat av risiko, gir glede. Jeg lærer noe nytt hver gang. Og det er gøy å lære.
 • Det å kjenne på sin egen påvirkningskraft er fascinerende. Hvordan jeg kan bevege andre. Hvordan min kraft kan overføres til studentene. Det gir stor glede.
 • Å vekke følelser hos andre gir også glede. Emosjoner knytter relasjoner. Jeg kommer nærmere andre mennesker. Det å for eksempel provosere studentene kan vekke mange følelser. Det skaper engasjement som gjør at de deler sine tanker. Det er gledelig.
 • Selvbekreftelse gir også arbeidsglede. Å få en erklæring på hvem du er fra andre. Eller i hvertfall hvordan jeg blir oppfattet. Det gir en styrket mestringsfølelse. Og glede.
 • Å lære noe nytt. Fra studentene. Fra kollegaer. Er nyttig. Ny kunnskap er gøy og jeg føler meg dyktig. Det gleder meg!
 • Variasjon reduserer det kjedelige og gjør opplevelser mer fargerikt. Variasjon gir uttrykk for at læring er i endring. Og endringer er alltid gøy! I ihvertfall nesten alltid.
 • Å tørre å bryte forventninger er spennende og utfordrende. Glede forutsetter negative forventninger og glede kommer ofte plutselig. Det å glede seg og grue seg henger tett sammen. Derav ordet «gru-glede» seg. Eller? Og det liker vi, jo 🙂

Men det som gir aller mest glede, er når jeg ser at studentene gleder seg. Jeg ser det gjennom deres engasjement, tilfredshet og utstråling. Og energien i rommet stiger. Det er min største arbeidsglede. Men det er også mitt ansvar å fylle rommet med glede. For glede smitter! 🙂 Så det er bare å stå på!