Tag Archives: utdanning

Forskning & pedagogikk: Ny Norsk Markedsføringsbok

Standard

Hånd i hånd går de.
Forskning og pedagogikk.
Forskningsbasert undervisning er det vi alltid streber etter. Forskere utvikler og bearbeider nye teorier, modeller og verktøy, mens pedagogene formidler disse gjennom læring, didaktikk og anvendelse. Ved hjelp av praktiske eksempler og kjente case, benyttes teorier for å for løse ulike problemstillinger. Derfor går de hånd i hånd. Forskning og pedagogikk.

Hånd i hånd går de.
Teori og praksis.
Teorier og modeller realiseres gjennom pedagogiske virkemidler og praktisk tilrettelegging. Teori er i vitenskapen en testet antagelse om virkeligheten. Men teorier fungerer ikke godt alene. Noen må formidle disse og gjøre dem kjente og anvendbare. Slik at de blir nyttige verktøy.

kotlerboken-og-jeg

Markedsføringsledelse anno 1968 til venstre. Ny og fornorsket utgave til høyre, 2016. Rykende fersk!

Et godt bevis på at «teori & praksis», og «forskning & pedagogikk» går hånd er den helt rykende ferske boken med navn Markedsføringsledelse, av Philip Kotler og Kevin Lane Keller. Den første boken kom ut i 1968. Denne uken kom den 15. internasjonale utgaven av boken ut, men nå med NORSK tilrettelegging. Markedsføringsledelse er ledende fordi dens innhold og oppbygning reflekterer de faglige endringene som foregår både teoretisk og praktisk. Boken er det mest brukte læreverket innen faget på verdensbasis, og regnes med rette som selve bibelen i markedsføring. I denne nye utgaven er hele teksten bearbeidet og tilpasset norske forhold, med en rekke spesialskrevne og lokale eksempler som er tilpasset norske studenter og brukere. Den er med andre ord den perfekte markedsføringsboken for norske lesere, om jeg skal si det selv :-).

Jeg er både stolt og ydmyk for å ha fått lov til å stå for denne norske tilretteleggingen, sammen med min gode kollega Morten Erichsen. Vi har begge lang erfaring fra praksis og undervisning, og pedagogikk står vårt hjerte nært. Jeg gleder meg stort over den jobben vi har gjort og håper den røde boken vil gi økt inspirasjon og interesse for markedsføringsfaget nå som den er proppfull av norske eksempler og illustrasjoner.

Forskning og pedagogikk. Teori og praksis. Alt finner du i denne nye, røde og norske markedsføringsboken. Boken er feit og tung. Det du ikke leser om markedsføring i denne blekka, er kanskje ikke verdt å vite?

Ta en titt, så får du vurdere selv :-).

ka-og-meg

En stor takk til Gyldendals Knut Andre Karlstad for glitrende samarbeid gjennom et helt år!

 

Advertisements

Ninas Pedagogiske Verktøykasse 2016

Standard

 

I mange år har jeg eksperimentert og utviklet ulike pedagogiske aktiviteter for å skape studentengasjement. Stadig fylles verktøykassen opp med nye aktiviteter som jeg tester ut på studentene for deretter å finjustere. Min pedagogiske verktøykasse er gull verdt for meg når jeg skal planlegge undervisningen eller jobbe med et foredrag. Hver dag tar jeg frem min pedagogiske verktøykasse for å finne de mest egnede verktøyene for dagens økt. Hadde jeg ikke hatt denne verktøykassen, ville min undervisning blitt kjedelig, monoton og lite fargerik. Og det er jo ikke akkurat inspirerende for studenter som jeg ønsker skal bli motivert til å lære!

Nina Pedagogiske Verktøykasse 2016

Min erfaring er at god undervisning handler om engasjement og involvering av studentene, mye energi i rommet og variasjon (og sikkert mye, mye mer… :-)). Med dette i bakhodet, utvikler jeg stadig nye teknikker og aktiviteter som jeg stapper ned i verktøykassen min. Og det beste av alt,- kassen er tilpasset meg og min personlighet. Samtidig styrker den min læringsfilosofi hvis grunntanke er «studentengasjement».

Og,- det som også er fint, er at det er ingen som kan si at verktøyene jeg bruker er feil. For meg og mine studenter er de nemlig perfekte :-)! Så mitt tips til andre som ønsker å gjøre sin undervisning mer variert og fargerik: lag din egen pedagogiske verktøykasse! Som er bare din. Det er både gøy, interessant og lærerikt. Både for deg og studentene dine. Jeg lover! 🙂 Prøv og erfar selv :-)!

Lykke til!

Studentengasjement – alle blir hørt!

Standard

I alle de årene jeg har forelest på BI har jeg benyttet en ball for å engasjere studentene. Endelig har den trådløse verden nådd ballen min. Den har nå en mikrofon inni seg! En fantastisk mulighet for studentene til å delta mer aktivt i undervisningen. Nå blir alle hørt! Og studentene elsker det!

Ansiktstid er luksus…

Standard

…også innen utdanning!

Like før sommeren leste jeg et interessant innlegg i Aftenposten http://www.aftenposten.no/article/ap-8027623.html om hvor viktig det er for oss mennesker å fysisk være sammen og tilstede for hverandre. I en tid der det digitale styrer mye av vår hverdag, er fysisk tilstedeværelse noe vi burde prioritere i mye større grad. Innlegget handler om hvor viktig det er å ha nærkontakt med andre mennesker. Det å klemme hverandre. Ta på hverandre. Observere hverandre. Føle stemningen i rommet. Og faktisk se hverandre. Sammen. Sosiale medier gir ikke rom for dette. Hvis vi ikke har fysisk kontakt, men kun sosial kontakt gjennom sosiale medier, så vil mange oppleve dette som svikt i omsorgen og svekke følelsen av tilhørighet.

Ansiktstid uklart

Ansiktstid er luksus!

Etter å ha lest innlegget i Aftenposten har jeg gjort meg noen tanker rundt verdien av fysisk tilstedeværelse og da spesielt i sammenheng med undervisning. Digitale verktøy gir meg som foreleser (og studentene) mange muligheter til å skape en bedre læringsarena. Bruker jeg sosiale medier og de mulighetene nettet tilbyr, vil dette spare meg for masse tid, gi meg mer fleksibilitet, økt produktivitet og i tillegg er det enklere for meg å engasjere og aktivisere studentene både i undervisningen og mellom forelesningene. Sosiale medier er gull verdt! Men. Sosiale medier er ikke en erstatning for den fysiske tilstedeværelsen foreleseren og studentene har sammen. Jeg leser stadig (og erfarer) at det å «flippe klasserommet» eller det å digitalisere undervisningen er fremtiden innen høyere utdanning. Og det er sikkert helt riktig. Men vi må aldri glemme at det å faktisk møtes under samme tak og diskutere og se hverandre i øynene og lese hverandres kroppsspråk og føle tilstedeværelsen sammen,- det er verdifullt. Det styrker læringen! Vi bygger kunnskap sammen. Felles. Ansikt til ansikt.

Ansiktstid, som innlegget i Aftenposten handler om, er utrolig viktig. Som det står i artikkelen: «Etterhvert som flere av våre samhandlinger beveger seg over til digitale plattformer, vil ansiktstid bli mer og mer av en luksus, både innen utdanning, medisin og omsorg for barn.»

Jo mer jeg tenker på «ansiktstid», desto mer overbevist blir jeg om at fysisk tilstedeværelse i en læringssituasjon vil styrke læringen og kunnskapsnivået. Fra nå av skal jeg utnytte digitale verktøy i undervisningen i mye større grad, men jeg vil også gi ansiktstiden enda større plass. Jeg vil ha høy kvalitet på den ansiktstiden jeg er sammen med mine studenter. Ansiktstid er nemlig luksus. Og luksusgoder sløser man ikke med 🙂 Sånn er det med den saken…